# Class Name Guild Score
26 mage mage icon Aredas DieBrudis 10,849
27 warrior warrior icon Kayuwe Seniorenoase Goldhain 10,681
28 warlock warlock icon Robertcraven Tempest Legends 10,641
29 paladin paladin icon Murael Nostalgie 10,636
30 mage mage icon Ríyuu Asylum Pub 10,633
31 demon hunter demon hunter icon Âkâsha Warrior Cats 10,618
32 rogue rogue icon Masked Beholder of Chaos 10,587
33 monk monk icon Junek Die Partyfraktion 10,573
34 warlock warlock icon Hckd jokes on you 10,415
35 rogue rogue icon Rawn Laszives Lagerleben 10,351
36 priest priest icon Tenova Berghain 10,322
37 shaman shaman icon Rehgar Stormcrows 10,320
38 druid druid icon Ryia Yeet into the Abyss 10,298
39 warrior warrior icon Kelmani 10,297
40 warrior warrior icon Thorán Freizeitlurche 10,232
41 warrior warrior icon Za 10,073
42 death knight death knight icon Saeim 9,964
43 priest priest icon Salyeri Havana Club 9,930
44 warrior warrior icon Trixxý Ultramarines 9,912
45 warrior warrior icon Shottey 9,900
46 hunter hunter icon Xarvius Pogus Champus 9,797
47 paladin paladin icon Breken 9,773
48 death knight death knight icon Dgnerat 9,586
49 paladin paladin icon Tomtanks 9,403
50 druid druid icon Slithy ist cool 9,357