# Class Name Guild Score
1 paladin paladin icon Gummer Miracle 11,228
2 druid druid icon Slayerr Wololo 11,206
3 druid druid icon Abranxi Singularity 11,204
4 warrior warrior icon Spáwn 11,193
5 death knight death knight icon Fanim Eureka 11,162
6 mage mage icon Zieprakis WowChakra 11,112
7 warrior warrior icon Phunos Singularity 11,104
8 warlock warlock icon Atënea Absolute Zero 11,060
9 hunter hunter icon Arëusa Adrenaline 10,942
10 paladin paladin icon Asildur 10,929
11 priest priest icon Ninha Dun Spetsnaz 10,919
12 priest priest icon Panetys Hammock 10,896
13 death knight death knight icon Phuknight 10,853
14 paladin paladin icon Archimondee The Stormbringers 10,733
15 paladin paladin icon Adriest Riptide 10,545
16 priest priest icon Atanar 10,359
17 paladin paladin icon Vadrin Bane 9,934
18 hunter hunter icon Kodian Bane 9,777
19 mage mage icon Kverr Sloth 9,762
20 death knight death knight icon Gaza Perception 9,724
21 priest priest icon Slaren Shumashi 9,538
22 druid druid icon Mumma OMEGALUL 9,427
23 shaman shaman icon Kerva Pwnd 9,328
24 paladin paladin icon Atharoth 9,229
25 death knight death knight icon Ardac Trauma Team 9,219