# Class Name Guild Score
1 druid druid icon Columpio Rude Awakening 10,967
2 paladin paladin icon Steerion GaveUrForhedAButcrak 9,669
3 priest priest icon Manlett Pretty Boys of Coldridge 5,829
4 druid druid icon Seranthor Legion of Lordaeron 4,640
5 rogue rogue icon Wrax Raven 1,534