# Class Name Guild Score
1 priest priest icon Kailaa Brotherhood Of The North 10,790
2 warrior warrior icon Mickeyjay Brotherhood Of The North 10,746
3 rogue rogue icon Lyphe Bridge Four 10,380
4 druid druid icon Airmailxd Infinity 9,938
5 priest priest icon Lyadia Bridge Four 8,324
6 priest priest icon Esolde Bridge Four 6,071
7 priest priest icon Mend 5,265
8 warlock warlock icon Hitlockz Existence is Pain 5,149
9 warrior warrior icon Xpariah Reckoning 4,726
10 warlock warlock icon Traherne Reckoning 2,100
11 warrior warrior icon Krypts 1,932
12 priest priest icon Begforheals 1,839